Privacy- en veiligheidsbeleid

Ingangsdatum: 2018-05-24

EF Language Learning Solutions Ltd (hierna "EF English Live" en/of "EF" genoemd) heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat wij privacy zeer serieus nemen. Het volgende onthult onze praktijken voor het verzamelen en verspreiden van informatie voor deze website: https://englishlive.ef.com.

WIJ NEMEN UW PRIVACY ZEER SERIEUS

EF Language Learning Solutions Ltd. ("EF LLS") zet zich in voor de bescherming van de privacy van onze potentiële en bestaande klanten. Het privacybeleid van EF LLS (het "Privacybeleid") is van toepassing op alle Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) die door ons worden verwerkt, inclusief Persoonsgegevens die worden verzameld of ingediend via onze websites, mobiele applicaties of via onze officiële sociale mediapagina's of via andere kanalen online en offline zoals hieronder verder beschreven (gezamenlijk de "EF-producten").

Als je ons niet de persoonlijke informatie kunt of wil verstrekken die we redelijkerwijs nodig hebben, kunnen we je mogelijk niet voorzien van de informatie, goederen of diensten die je hebt aangevraagd.

EF LLS, Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Zwitserland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijk zijn betekent dat EF LLS verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat je Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving.

PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" bestaat uit informatie of stukjes informatie waarmee je kunt worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld:
- Naam en contactgegevens (bijv. post- en e-mailadres, telefoonnummer)
- Accountinformatie (bijv. gebruikersnaam, profielfoto of account-ID van sociale media)
- Land van verblijf
-Geboortedatum
- Technische informatie, bijv. scherm-/gebruikersnaam, IP-adres, browser- en apparaatgegevens, informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën, serverlogbestandsgegevens, app-gebruiksgegevens en locatiegegevens
- Voorkeuren (bijv. winkelgewoonten, voorkeurscursussen)
- Bedrijfsnaam en adres
- Creditcard- en betaalpasnummer

Hoe verzamelen we Persoonsgegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren:

- Rechtstreeks van jou:  Informatie wordt rechtstreeks van jou verzameld, hetzij door jouzelf die informatie rechtstreeks aan ons verstrekt, hetzij door je handelingen die ons van informatie voorzien, bijvoorbeeld:
   --Offline:  Wij verzamelen offline Persoonsgegevens van je, bijvoorbeeld wanneer je contact opneemt met de klantenservice, je inschrijft voor een product of dienst of ons schriftelijk informatie verstrekt.
   --Online:  We verzamelen je Persoonsgegevens via de EF-producten, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een brochure, je inschrijft voor een product of dienst.

We verzamelen ook Persoonsgegevens:

- Via cookies. Cookies stellen een webserver in staat om gegevens over te dragen naar een computer of apparaat voor registratie en andere doeleinden. Als je niet wil dat informatie wordt verzameld door het gebruik van cookies, is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee je het gebruik van cookies kunt weigeren. Ga voor meer informatie over cookies naar https://www.allaboutcookies.org/. Voor uitgebreide informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg je ons cookiebeleid.

- Door je gebruik van een mobiele applicatie. Wanneer je een van onze mobiele applicaties downloadt en gebruikt, en voor zover toegestaan door je privacy-instellingen in de applicatie, volgen en verzamelen we gebruiksgegevens van mobiele applicaties, zoals de datum en tijd waarop de mobiele applicatie op je apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de mobiele applicatie op basis van je apparaatnummer, evenals statistieken over storingen en crashes die de gebruikers ervaren.

- Via je apparaat. Op voorwaarde dat je die functie op je apparaat hebt ingeschakeld, verzamelen we de fysieke locatie ervan om je gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten en inhoud te bieden. Lees meer over dergelijke diensten onder "Hoe gebruiken we Persoonsgegevens?"

- Van onze zakelijke gelieerde ondernemingen, zakenpartners, hulpverleners of schadeafhandelaars. We kunnen Persoonsgegevens van andere partijen ontvangen in verband met je cursus/programma, waaronder:

- Onze zakelijke gelieerde ondernemingen, zoals het lokale EF-bedrijf dat de verkoop van onze diensten promoot en klantenservice biedt in het land waar je woont en ons de Persoonsgegevens verstrekt die nodig zijn om tot een overeenkomst met je te komen over je bestelling of om je de diensten te leveren waarvoor je je hebt aangemeld

- Uit andere bronnen. We kunnen je Persoonsgegevens ontvangen van andere bronnen, zoals openbare databases; gezamenlijke marketingpartners zoals marketingbureaus of leveranciers van software en diensten voor digitale marketingautomatisering en -analyse; sociale mediaplatforms, inclusief maar niet beperkt tot; Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube en messenger diensten zoals WhatsApp of Facebook Messenger; van mensen met wie je bevriend bent of anderszins verbonden bent op sociale mediaplatforms, evenals van andere derden. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om je sociale media-account te koppelen aan je EF-productaccount, worden de persoonlijke gegevens die je in je profiel hebt geregistreerd, zoals je e-mailadres, telefoonnummer, postadres, geboortedatum, naam en gebruikersnaam, met ons gedeeld. Bovendien gebruiken we cookies om leden van sociale medianetwerken te volgen, zoals verder uitgelegd in ons cookiebeleid.

Als je onze sites bezoekt, kunnen we ook informatie verzamelen over je gebruik van onze diensten via je browser om de activiteit op onze sites te traceren, zoals je Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van de internetbrowser, serviceprovider, en de naam en versie van het EF-product dat je gebruikt.

Bovendien wordt een IP-adres geïdentificeerd en automatisch geregistreerd in onze serverlogbestanden wanneer je de EF English Live online leeromgeving bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina('s) die is of zijn bezocht. Deze gegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt samen met andere Persoonsgegevens die je hebt verstrekt als je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je kunt meer lezen over het verzamelen van je IP-adres en andere browsegegevens in ons cookiebeleid.

Hoe gebruiken we persoonsgegevens?

We kunnen ook Persoonsgegevens gebruiken:
- Voor statistische doeleinden, het berekenen van gebruiksniveaus en het helpen diagnosticeren van serverproblemen met de EF-producten en om ervoor te zorgen dat de EF LLS-producten naar behoren functioneren.
- Om je in staat te stellen contact op te nemen en gecontacteerd te worden door andere gebruikers via de EF-producten, zoals toegestaan door het toepasselijke product.
- Om je in staat te stellen deel te nemen aan prikborden, chat, profielpagina's en blogs en andere diensten te gebruiken waarmee je informatie en materialen kunt plaatsen.
Als je je toestemming hebt gegeven,
- om onze aanbiedingen te analyseren en te verbeteren door gebruikstrends te identificeren, de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen en de ervaring en inhoud van EF-producten aan te passen op basis van je eerdere activiteiten op de EF-producten. Bijvoorbeeld, afhankelijk van welk EF-product je hebt gezocht op onze website, of tijdens eerdere browsesessies, kan het aanbod dat aan je wordt gepresenteerd voor de EF-producten beperkt zijn tot een specifieke taal, cursusduur of budget.
- Om je gepersonaliseerde locatiegebaseerde diensten en inhoud te bieden door het gebruik van de fysieke locatie van je apparaat. Je wordt bijvoorbeeld doorgestuurd naar de lokale EF-website in je taal als je apparaat aangeeft dat je vanuit dat land surft, of je kunt worden voorgesteld het dichtstbijzijnde EF-kantoor op je locatie te bezoeken of informatie te verstrekken.
- Om onze producten en diensten op de markt te brengen, inclusief speciale promoties op basis van je interesses, bijvoorbeeld via e-mailmarketingoplossingen zoals de beheersoftware van Salesforce Marketing Cloud die mailinglijsten en -schema's bijhoudt en e-mailberichten wijzigt op basis van wat ontvangers lezen, doorklikken of doorsturen. Al deze e-mailcommunicatie bevat een duidelijke afmeldlink.

Hoe delen we Persoonsgegevens?

We kunnen je Persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, zakenpartners en dienstverleners, zowel binnen als buiten de EER/Zwitserland:
- Onze gelieerde ondernemingen zijn bijvoorbeeld een lokale EF-vestiging die de verkoop van onze diensten promoot en klantenservice biedt in het land waar je woont, of een van de belangrijkste bedrijven die een ander programma van EF aanbiedt.
- Dienstverleners, zoals aanbieders van IT-systemen, bijvoorbeeld voor het beheren van klantrelaties of betalingen, het plannen van lessen of het opslaan van leerresultaten; of leveranciers van software en diensten voor digitale marketingautomatisering en -analyse.

We hebben passende waarborgen getroffen voor de overdracht van je Persoonsgegevens buiten de EER/Zwitserland, inclusief de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, beschikbaar op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915 en http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087. Voor meer informatie over de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming raadpleeg je het onderstaande contactgedeelte.

We delen ook Persoonsgegevens als we dat nodig achten: (a) onder de toepasselijke wetgeving; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar je woont; (d) om onze algemene voorwaarden of een contract af te dwingen; (e) om onze activiteiten of die van een van onze gelieerde ondernemingen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of die van onze gelieerde ondernemingen, jezelf of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen te beperken.

De mobiele applicatie EF English Live gebruikt een tool voor crashrapportage, Crashlytics, een bedrijfsonderdeel van Google Inc., om ons informatie te sturen over bugs en crashes die gebruikers ervaren. De applicatie verzamelt automatisch bepaalde informatie die gebruikers ervan niet persoonlijk identificeert. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, informatie over het apparaat, zoals apparaat-ID, apparaatmodus, tijdstip van storing en de fysieke locatie van een apparaat op het moment van een crash.

Waarop baseren wij ons recht om Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken?

We baseren ons recht om je Persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken op de noodzaak om dit te doen om je de diensten of producten te leveren die je bij ons hebt besteld, of wanneer er een legitiem belang is voor ons (d.w.z. de serviceprovider) om je persoonlijke gegevens te gebruiken, zoals voor de marketing van producten of diensten die vergelijkbaar zijn met degene(n) die je al bij diezelfde rechtspersoon hebt gekocht.

Houd er rekening mee dat we je vragen om geen gevoelige persoonlijke informatie op of via de site of anderszins aan ons bekend te maken.

Voor zover we je Persoonsgegevens gebruiken om je aanbiedingen te sturen die verder gaan dan wat wordt beschouwd als binnen ons legitieme belang, zoals marketing van producten en diensten die worden geleverd door een EF-gelieerde onderneming, baseren we dit op je specifieke toestemming.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren je Persoonsgegevens slechts gedurende vijf (5) jaar na het verstrijken van je account, om je de mogelijkheid te bieden je account opnieuw te activeren als je besluit om extra cursussen bij ons te kopen; of anderszins zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of volgens de door de wet en marktpraktijk vastgestelde termijnen, tenzij verdere bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, of tenzij een specifieke termijn is gecommuniceerd. We bewaren beperkte delen van je Persoonsgegevens die nodig zijn voor marketingdoeleinden totdat je je toestemming intrekt, maar in geen geval langer dan 5 jaar na je laatste voltooide dienst of levering van een product.

VEILIGHEID

We nemen passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de onder onze controle vallende Persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date te houden, en om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking en tegen het onopzettelijk verlies, de vernietiging of beschadiging van de Persoonsgegevens.

COMMUNICATIE VAN DE SITE

Om je elke dag een e-mail Engelse les te sturen, moeten we natuurlijk je e-mailadres weten. Als e-mailabonnee word je toegevoegd aan onze mailinglijst om af en toe e-mails te ontvangen over service-updates, speciale aanbiedingen en promoties van EF English Live en andere bedrijven binnen de EF-bedrijvengroep.

Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor deze e-mails door simpelweg op de afmeldlink te klikken onderaan elke e-mail die we verzenden.

We sturen je strikt servicegerelateerde aankondigingen in zeldzame gevallen als dit nodig is. Als onze service bijvoorbeeld tijdelijk is opgeschort voor onderhoud, kunnen we je een e-mail sturen.

Over het algemeen kun je je niet afmelden voor deze communicatie, die niet promotioneel van aard is. Als je ze niet wenst te ontvangen, heb je de mogelijkheid om je account te deactiveren.

UITSCHRIJVEN

Als je op enig moment wil stoppen met het ontvangen van marketingcommunicatie van ons, kun je de afmeldfunctie gebruiken in de marketingcommunicatie die je hebt ontvangen of ons dit laten weten door gebruik te maken van de contactgegevens die worden vermeld in het gedeelte "Contact" of door je privacy-instellingen te wijzigen in de EF English Live online leeromgeving. Geef in je verzoek aan dat je geen marketingcommunicatie meer van ons wil ontvangen.

Houd er rekening mee dat wijzigingen mogelijk niet onmiddellijk van kracht zijn. We zullen ons best doen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan je verzoek(en) te voldoen.

SITES VAN DERDEN

Dit privacybeleid heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site beheren waarnaar het EF-product een link bevat. Het opnemen van een link op EF-producten impliceert geen goedkeuring van de gelinkte site door ons of door onze gelieerde ondernemingen.

Daarnaast kunnen we je toegang bieden tot functionaliteit van derden waarmee je je activiteiten op EF-producten kunt delen met je sociale media-account(s), bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Houd er rekening mee dat alle informatie die je verstrekt door het gebruik van deze functionaliteit wordt beheerst door het privacybeleid van de toepasselijke derde partij en niet door dit Privacybeleid. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door derden van informatie die je verstrekt door het gebruik van deze functionaliteit.

LEEFTIJDSEIS

Als je EF-producten wil gebruiken, moet je ten minste 13 jaar oud zijn. Als je jonger bent dan 16 jaar, moet je deze tekst samen met je ouder of voogd doornemen om er zeker van te zijn dat je het allebei begrijpt. We zijn niet verantwoordelijk voor het controleren van je leeftijd, maar soms doen we nog steeds verificatiecontroles. Als we erachter komen dat je jonger bent dan 16 jaar en dat we informatie over je hebben verzameld zonder toestemming van je ouder of voogd, zullen we de informatie zo snel mogelijk verwijderen en kun je EF-producten niet gebruiken.

GEVOELIGE GEGEVENS

We proberen over het algemeen geen gevoelige Persoonsgegevens te verzamelen. Gevoelige Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, gezondheid of medische toestand, criminele achtergrond of vakbondslidmaatschap. In bepaalde situaties kan dit echter noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld om je de door jou bestelde diensten en producten te kunnen leveren). We zullen ervoor zorgen dat we je uitdrukkelijke toestemming voor een dergelijke verwerking ontvangen en deze informatie veilig behandelen.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen. We zullen je rechten onder dit Privacybeleid niet aanzienlijk verminderen zonder je hiervan op de hoogte te stellen. We zullen eventuele wijzigingen in het Privacybeleid op deze pagina plaatsen en voordat we dergelijke wijzigingen doorvoeren, zullen we een aparte kennisgeving verstrekken. Waar vereist door de wet, zullen we je voorafgaande toestemming vragen voor elke wijziging.

UW RECHTEN

Je hebt het recht om eenmaal per kalenderjaar contact met ons op te nemen en kosteloos te achterhalen welke informatie over je wordt gebruikt. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een machineleesbaar formaat te ontvangen en je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Je hebt het recht om op elk moment je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen het gebruik van je Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en je kunt te allen tijde verzoeken dat het gebruik van je persoonsgegevens wordt beperkt of dat wij je persoonsgegevens verwijderen. Houd er echter rekening mee dat een beperking of verwijdering kan betekenen dat we je geen informatie, diensten of producten kunnen leveren zoals je hebt aangevraagd. Op jouw verzoek zijn wij ook verplicht om persoonsgegevens over je te corrigeren die onjuist, onvolledig of misleidend zijn.

COOKIES

"Cookies" zijn kleine stukjes informatie die we opslaan in de browser of harde schijf van je computer. Wij en onze partners gebruiken cookies om persoonlijke informatie te onthouden wanneer je onze website bezoekt. Als je bijvoorbeeld kiest voor het bekijken van onze site in het Frans, dan slaan we die informatie op in je cookie, zodat we je onze site in het Frans kunnen laten zien bij een volgend bezoek. We gebruiken ze ook om je inlog-ID op te slaan om het gemakkelijker voor je te maken om in te loggen op onze site. De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om te voorkomen dat cookies op je computer worden opgeslagen, hoewel je hierdoor veel van de voordelen van EF English Live verliest.

We gebruiken zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer je je browser sluit. Een permanente cookie blijft gedurende een langere periode op je harde schijf staan.

We gebruiken de service van een extern trackingbedrijf om het gedrag van bezoekers van onze site te volgen. We hebben echter geen toegang tot of controle over hun cookies. De informatie die we verzamelen via ons externe trackingbedrijf is volledig anoniem en wordt gebruikt om onze diensten en marketinginspanningen te verbeteren.

Zoals geldt voor de meeste websites, verzamelen we sommige informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie omvat Internet Protocol (IP)-adressen, browsertype en taal, internetprovider (ISP), verwijzende en exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en clickstreamgegevens. We gebruiken deze informatie om trends te begrijpen en te analyseren, om de site te beheren, om meer te weten te komen over het gedrag van gebruikers op de site en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Als je een kopie van de informatie die EF LLS over je bewaart of een kopie van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming wil hebben, of als je een van je rechten wil uitoefenen, neem dan contact met ons op via het adres EF Language Learning Solutions Ltd., Haldenstrasse 4, 6006 Luzern, Zwitserland of klik hier.

Als je klachten hebt over onze omgang met je Persoonsgegevens, heb je het recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar je woont.